Ανοιχτό χειρουργείο vs Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση: Η ανάρρωση

Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Φώτιος Μαρκάτης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την ανάρρωση από Ανοιχτό χειρουργείο έναντι Ενδοαγγειακής Αντιμετώπισης

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates