Ανοιχτό χειρουργείο vs Ενδοαγγειακή Αντιμετώπιση: Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Φώτιος Μαρκάτης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την Μετεγχειρητική παρακολούθηση από Ανοιχτό χειρουργείο έναντι Ενδοαγγειακής Αντιμετώπισης

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates