Η μυοκαρδίτιδα: Μια από τις εφαρμογές της τομογραφίας καρδιάς

Ο Καρδιολόγος και υπεύθυνος Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Ιωάννης Παληός, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την μυοκαρδίτιδα και μία από τις εφαρμογές της τομογραφίας καρδιάς

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates