Πολυπαραμετρική μαγνητική τοπογραφία και ο γυναικολογικός καρκίνος

Η Διευθύντρια Μαγνητικής Τομογραφίας, Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Απεικόνισης, Καλλιόπη Βαράκη, μας εξηγεί την Πολυπαραμετρική μαγνητική τοπογραφία και πως μας βοηθάει στον γυναικολογικό καρκίνο

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates