Ελαχιστοποίηση των επιπλοκών στον προστάτη με τη ρομποτική χειρουργική

Ο Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής, Βασίλειος Πουλάκης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών στον προστάτη με τη ρομποτική χειρουργική

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates