Μπορεί να μετρηθεί η ηλικία των αγγείων μου?(Video)

Ο Ιωάννης Λεκάκης, Διευθυντής Καρδιολόγος εξηγεί τη διαδικασία ελέγχου της αγγειακής λειτουργίας.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates