Οι μέθοδοι θεραπείας του ανευρίσματος

Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Φώτιος Μαρκάτης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις μεθόδους θεραπείας του ανευρίσματος

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates