Πότε πρέπει να κάνω μαστογραφία?

Ο Διευθυντής της Μονάδας Μαστού Βασίλειος Βενιζέλος απαντάει στην ερώτηση για το πότε πρέπει να κάνουμε μαστογραφία.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates