Μαγνητική μαστογραφία σε γυναίκες υψηλού κινδύνου

Η Διευθύντρια Μαγνητικής Τομογραφίας, Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Απεικόνισης, Καλλιόπη Βαράκη, μας εξηγεί γιατί πρέπει να γίνεται Μαγνητική μαστογραφία σε γυναίκες υψηλού κινδύνου

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates