Μαγνητική Μαστογραφία και το κέντρο μας

Η Διευθύντρια Μαγνητικής Τομογραφίας, Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Απεικόνισης, Καλλιόπη Βαράκη, μας εξηγεί την Μαγνητική Μαστογραφία και πως εφαρμόζεται στο κέντρο μας

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates