Η ζωή μετά το Έμφραγμα (Άρθρο)

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί ένα ξαφνικό και απρόσμενο γεγονός, στο οποίο ο ασθενής, αλλά και όλη η οικογένεια, καλούνται να αναγνωρίσουν και να αντιμετωπίσουν, τόσο στην οξεία φάση αλλά και μακροπρόθεσμα.

Είναι ως ένα βαθμό κατανοητό, ο απρόσμενος αυτός επισκέπτης, να προκαλεί αισθήματα φόβου, άγχους και ανησυχίας στον ασθενή και την οικογένειά του. Έχει παρατηρηθεί, ότι μετά το πρώτο κύμα άγχους από την εισβολή του εμφράγματος, υπάρχει μια περίοδος σχετικής ασφάλειας και ηρεμίας, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς. Αυτή συμβαδίζει με την σταδιακή αποδοχή της νέας κατάστασης αλλά κυρίως με τη βελτίωση της ενδονοσοκομειακής πορείας του εμφραγματία.

Καθώς όμως ο ασθενής ετοιμάζεται να εξέλθει του νοσοκομείου, ένα νέο κύμα άγχους και ανασφάλειας εμφανίζεται, το οποίο κυρίως κατευθύνεται από την άγνοια της καθημερινής διαχείρισης του εμφραγματία, εκτός πλέον του νοσοκομείου. Ζητήματα όπως το είδος διατροφής, της άσκησης, της επιστροφής στην εργασία και της σεξουαλικής δραστηριότητας, στην μετά το έμφραγμα εποχή, μετατρέπονται ξαφνικά σε δυσεπίλυτα προβλήματα, στα οποία βέβαια ο ασθενής και η οικογένεια επιβάλλεται να λάβουν ειδική πληροφόρηση.

Σκοπός των ιατρικών οδηγιών είναι να δοθούν με τρόπο απλό και κατανοητό για τη σταδιακή και αποτελεσματική προσαρμογή, της καθημερινής ζωής, στη μετά το έμφραγμα εποχή. Η εφαρμογή των οδηγιών αυτών, είναι δυνατόν, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και τις δυνάμεις του ασθενούς, με απώτερο σκοπό την πλήρη επανένταξή του, αλλά και τη μείωση στο ελάχιστο της πιθανότητας επανεμφάνισης νέου καρδιακού επεισοδίου.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates