Η Κροταφογναθική Διάρθρωση (Video)

Ο Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την Κροταφογναθική Διάρθρωση.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates