Είναι η κληρονομικότητα παράγοντας κινδύνου για καρδιακές παθήσεις?(Video)

Ο Ιωάννης Λεκάκης, Διευθυντής Καρδιολόγος αναλύει τους παράγοντες που επιβαρρύνουν την υγεία της καρδιάς μας.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates