Ο καρκίνος του πνεύμονα και τα συμπτώματα (Video)

Ο Θωρακοχειρουργός Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης, μας μιλά για το πως παρουσιάζεται ο καρκίνος του πνεύμονα.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates