Καρδιακή νόσος και άνοια σε ηλικιωμένους (Άρθρο)

Η επιτυχής πρόληψη και θεραπεία της στεφανιαίας νόσου και του εγκεφαλικού επεισοδίου είχε ως αποτέλεσμα μία σημαντική αύξηση στην επιβίωση και στον πληθυσμό των ηλικιωμένων με συνεπαγόμενο τον κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της σχέσης μεταξύ της στεφανιαίας ή άλλης περιφερικής αθηροσκληρυντικής αγγειοπάθειας με τον κίνδυνο του θανάτου και της άνοιας σε άτομα πολύ μεγάλης ηλικίας. Με δεδομένη τη διαφορά στην εμφάνιση της αγγειακής νόσου μεταξύ ανδρών και γυναικών, αναλύθηκαν μελέτες που διαχώριζαν το φύλο και τη φυλή με ειδική έμφαση στις γυναίκες με χαμηλό τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. 

Η μελέτη ξεκίνησε το 1998-1999 (μέση ηλικία συμμετεχόντων: 80 έτη) και τελείωσε το 2012-2013 (μέση ηλικία συμμετεχόντων: 93 έτη).

Έγινε εκτίμηση της σχέσης των δεικτών της υποκλινικής καρδιαγγειακής νόσου (ασβέστιο στεφανιαίων αρτηριών, πάχος έσω μέσου χιτώνα της καρωτίδας και σφυροβραχιόνιος δείκτης) με τον κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας, καρδιαγγειακής νόσου και θανάτου σε 532 συμμετέχοντες στη μελέτη. Η μελέτη ξεκίνησε το 1998-1999 (μέση ηλικία συμμετεχόντων: 80έτη) και τελέιωσε το 2012-2013 (μέση ηλικία συμμετεχόντων: 93έτη) To 36% των συμμετεχόντων στη μελέτη είχαν αυξημένα αποθέματα ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες. Οι γυναίκες και οι Αφροαμερικανοί είχαν χαμηλότερα αποθέματα ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες. Η ποσότητα του ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες και ο αριθμός των στεφανιαίων αρτηριών με εμφανή την εναπόθεση επαυτών ασβεστίου συσχετίζονται θετικά με τη συνολική θνητότητα και την κλινική εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Η εμφάνιση άνοιας στη συγκεκριμένη ηλικία ήταν υψηλότερη από,τι η εμφάνιση στεφα νιαίας νόσου. Το 25% των θανάτων οφειλόταν σε στεφανιαία νόσο και το 16% σε άνοια. Σχεδόν το 64% αυτών που πέθαναν είχαν διαγνωσθεί προηγουμένως με άνοια. Οι λευκές γυναίκες με χαμηλή ποσότητα ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες είχαν σημαντικά μειωμένη την εμφάνιση της άνοιας.

Συμπερασματικά, σε άτομα μεγαλύτερα των 80 ετών υφίσταται μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Το ασβέστιο στις στεφανιαίες αρτηρίες, δείκτης αθηροσκλήρυνσης, είναι καθοριστικός δείκτης για τη θνητότητα και τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Οι λευκές γυναίκες με χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες είχαν μειωμένο τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, ειδικά για τους πιο ηλικιωμένους, είναι το εάν η πρόληψη της αθηροσκληρυνσης συσχετίζεται με τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ και της άνοιας.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates