Επεμβατική αντιμετώπιση χρόνιου πόνου. Τι είναι η Νευροτροποποίηση;

Η Υπεύθυνη του Ιατρείου Πόνου, Αναισθησιολόγος Ζηναΐς Κοντούλη μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την Επεμβατική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου και για το τι είναι η Νευροτροποποίηση

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates