Επεμβατική ακτινοθεραπεία: 2η μορφή χορήγησης

Ο Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δρ Αθανάσιος Ι. Δημόπουλος μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την Επεμβατική ακτινοθεραπεία και τη 2η μορφή χορήγησής της

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates