Πληροφορίες που δεν συλλέγονται με την συμβατική μαγνητική τομογραφία

Η Διευθύντρια Μαγνητικής Τομογραφίας, Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Απεικόνισης, Καλλιόπη Βαράκη, μας εξηγεί ποιες είναι οι πληροφορίες που δεν συλλέγονται με την συμβατική μαγνητική τομογραφία

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates