Ενημέρωσε τους φίλους σου για προγράμματα προληπτικών ελέγχων 


Η Κοινότητα Metropolitan Connect ανακοινώνει μια σειρά δωρεάν προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου που πραγματοποιούνται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Metropolitan Hospital. Για τα μέλη της Κοινότητας Metropolitan Connect τηρείται λίστα προτεραιότητας των προγραμματισμένων ραντεβού. Ενημέρωσε τους φίλους σου. 

Sign in with Facebook, Twitter or email to get your personal tracking link.
Non tracking link

Like on Facebook

Στείλτε email ή private Facebook message

Tweet τους followers σας

Share on Google+

Share with your LinkedIn network


connect

get updates