Ακτινοθεραπεία IMRT και ελαχιστοποίηση δερματικών και ιστικών επιπλοκών

Ο Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δρ Αθανάσιος Ι. Δημόπουλος μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την Ακτινοθεραπεία IMRT και την ελαχιστοποίηση των δερματικών και ιστικών επιπλοκών

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates