Η ηλικία του ασθενούς και η τεχνική MIS (Video)

Ο Διευθυντής Τμήματος Παιδοορθοπαιδικής και Σπονδυλικής Στήλης, Μάριος Λυκίσσας, μας μιλά για την σχέση που έχει η ηλικία του ασθενούς με την χρήση της τεχνικής MIS (ελάχιστα επεμβατική χειρουργική θεραπεία) στη σπονδυλική στήλη.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates