Ποιά είναι τα αίτια της υπέρτασης?(Video)

Ο Ιωάννης Λεκάκης, Διευθυντής Καρδιολόγος μας απαντάει για τις αιτίες της υπέρτασης.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates