Πώς αντιμετωπίζεται ο χρόνιος πόνος;

Η Υπεύθυνη του Ιατρείου Πόνου, Αναισθησιολόγος Ζηναΐς Κοντούλη μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για το πως αντιμετωπίζεται ο χρόνιος πόνος

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates