Πόσο αποτελεσματική είναι η μέθοδος της Νευροτροποποίησης;

Η Υπεύθυνη του Ιατρείου Πόνου, Αναισθησιολόγος Ζηναΐς Κοντούλη μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου της Νευροτροποποίησης

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates