Πώς η σκολίωση μπορεί να γίνει αντιληπτή;

Ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γεώργιος Σάπκας, μας εξηγεί πως μπορεί να γίνει αντιληπτή η σκολίωση

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates