Ένας χρόνος ρομποτικών επεμβάσεων από τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη στο Metropolitan Hospital

health-rompotiki-xeirourgiki.png

Το 2016 έκλεισε έχοντας καταγράψει μοναδικά στον κόσμο, πρωτοποριακά δεδομένα τόσο στον αριθμό των ρομποτικών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν όσο και στα ποσοστά επιτυχίας και στο βαθμό δυσκολίας των περιστατικών που αντιμετωπίστηκαν.

Ο Δρ. Βασίλης Πουλάκης πραγματοποίησε μόνος του, έχοντας πάντοτε ως βοηθό του τον Δρ. Βασίλη Μώρο, 756 ρομποτικές επεμβάσεις στο θεραπευτήριο Metropolitan.

Αυτός ο μεγάλος αριθμός επεμβάσεων αποτελεί, με βάση τα δεδομένα της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού συστήματος da Vinci, ένα παγκόσμιο ρεκόρ για έναν ρομποτικό χειρουργό που έχει στη διάθεσή του ένα μόνο ρομποτικό σύστημα. Εάν συνυπολογιστούν και οι 80 περίπου ρομποτικές επεμβάσεις που πραγματοποίησε ο κος Πουλάκης το 2016 στη Κύπρο, ο συνολικός αριθμός ξεπερνά τις 820. Επίσης ο Ουρολόγος με την μεγαλύτερη στον κόσμο ρομποτική εμπειρία (Δρ. Vip Patel, Μαϊάμι, ΗΠΑ) πραγματοποίησε 100 περίπου περισσότερες επεμβάσεις το 2016.

Όσον αφορά τα ποιοτικά δεδομένα των ρομποτικών επεμβάσεων που εκτελέσθηκαν από τον Δρ. Βασίλη Πουλάκη, τα δύο τρίτα αφορούσαν επεμβάσεις στον προστάτη σε ασθενείς κυρίως με εντοπισμένο καρκίνο στον προστάτη και το υπόλοιπο ένα τρίτο αφορούσε σχεδόν εξίσου περιπτώσεις ριζικής κυστεκτομής σε άνδρες ή γυναίκες με διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης με συνοδό ενδοσωματική-ρομποτική δημιουργία κυρίως ορθότοπης εγκρατούς νεοκύστης καθώς και περιπτώσεις ριζικής ή μερικής νεφρεκτομής σε ασθενείς με όγκο στο νεφρό. 

Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι ο βαθμός δυσκολίας και πολυπλοκότητας των περιστατικών ήταν αρκετά υψηλός αφού δεν έγινε καμία προεπιλογή ή αποκλεισμός ασθενών και όλοι όσοι είχαν ένδειξη και ανάγκη για ρομποτική επέμβαση υποβλήθηκαν σε αυτήν. Έτσι αντιμετωπίσθηκαν εκτός από τις λεγόμενες «απλές και εύκολες» περιπτώσεις και ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο στον προστάτη ή στο νεφρό ή και στην ουροδόχο κύστη ή ασθενείς με επιβαρυμένο γενικό (καρδιολογικό, πνευμονολογικό) ιατρικό ιστορικό ή ασθενείς με πολλαπλές προηγούμενες επεμβάσεις στην περιοχή του ενδιαφερομένου οργάνου ή ασθενείς με ταυτόχρονα δύο όγκους σε ξεχωριστά όργανα που έπρεπε να χειρουργηθούν ταυτόχρονα σε ένα χρόνο με μία νάρκωση και ένα χειρουργείο ή ασθενείς με εξαιρετικά σπάνιες περίπλοκες παθήσεις ή ακόμα και ηλικιωμένοι ασθενείς με παθήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπισθούν χειρουργικά.

Τα ποσοστά επιπλοκών και μετεγχειρητικών προβλημάτων είναι χαμηλά αν τα συγκρίνουμε με τον βαθμό δυσκολίας των περιστατικών. Όπως τονίζει ο Δρ. Πουλάκης «Το ρομποτικό σύστημα da Vinci είναι ένα εργαλείο για τον έμπειρο Χειρουργό για να κάνει με μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα και με λιγότερες επιπλοκές το χειρουργείο του. Η εμπειρία του χειριστή κάνει τη διαφορά. Ο ασθενής οφείλει να ρωτά τον χειρουργό του πόσες ρομποτικές επεμβάσεις εκτελεί ετησίως έτσι ώστε να ξεχωρίσει τους ρομποτικούς χειρουργούς που θα του εξασφαλίσουν με μεγαλύτερη πιθανότητα τα επιβεβλημένα αποτελέσματα που θα αναμένει μετά το ρομποτικό χειρουργείο του.»

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates