Νέα διάσταση στην ταχύτητα και στην ακρίβεια στην ακτινοθεραπεία

slider1img.jpgRapidArc®. Απόλυτα ακριβής ακτινοθεραπεία σε λιγότερο από 2 λεπτά. Το RapidArc® της Varian είναι μία ογκομετρική τοξοειδής θεραπεία (Volumetric Arc Therapy – VMAT) με την οποία χορηγούνται ανάγλυφα τρισδιάστατες δόσεις ακτινοβολίας με μία μόνο περιστροφή 360° του γραμμικού επιταχυντή.

Η νέα αυτή τεχνική χορήγησης Διαμορφούμενης Έντασης Ακτινοθεραπείας (Intensity Modulated Radiotherapy – IMRT) επιτρέπει τη μέγιστη προστασία των φυσιολογικών ιστών μειώνοντας τις παρενέργειες και αυξάνοντας το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates