Διάκριση για την 1η Ογκολογική Κλινική του Metropolitan

Metropolitan-Hospital.-e1466499845139.jpg

Η Ογκολογική Κλινική του Μetropolitan Hospital, όριστηκε εκ νέου σαν ESMO, Center of Integrated Oncology and Palliative Care, για την περίοδο 2016-2018. 

Αυτό επετεύχθη μετά από μια προσεκτική ανασκόπηση του ΕSMO Palliative and Supportive Care Working Group, και η επιλογή έγινε μεταξύ πολλών Ευρωπαϊκών χωρών.

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates