Μεγάλη ακρίβεια στις επεμβατικές τεχνικές ακτινοθεραπείας

shutterstock_267635270.jpg

Παρά το όνομά της η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική (Stereotactic Radiosurgery - SRS) είναι μια μη επεμβατική τεχνική ακτινοθεραπείας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της (SRS) Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής είναι:
  • Πολύ μεγάλη ακρίβεια (1 - 2 χιλιοστά)
  • Πολύ μεγάλη συμμορφία με απότομη πτώση της δόσης στην περιφέρεια του όγκου - στόχου με αποτέλεσμα την ελάχιστη δυνατή ακτινοβόληση των γειτονικών φυσιολογικών ιστών
  • Πολύ μεγάλες ημερήσιες δόσης ακτινοβολίας Η ακτινοθεραπεία ολοκληρώνεται σε 1 έως 5 συνεδρίες, αν και υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερες συνεδρίες, π.χ. σε όγκους με μεγάλο μέγεθος ή σε περιπτώσεις επανακτινοβόλησης (Fractionated Stereotactic Radiotherapy – FSRΤ)
Οι κυριότερες ενδείξεις της Ενδοκρανιακής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής είναι:

Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου, Εγκεφαλικές μεταστάσεις, Ακουστικό νευρίνωμα, Μηνιγγίωμα, Αδένωμα υπόφυσης, Οφθαλμικοί όγκοι, Αιμαγγειώματα και Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες.

Εξοπλισμός

Η Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Metropolitan Hospital είναι εξοπλισμένη με σύστημα Ενδοκρανιακής και Εξωκρανιακής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής Novalis Type της Varian. Το σύστημα Ακτινοχειρουργικής Novalis παρέχει εξελιγμένα, πρωτοποριακά εργαλεία απεικονιστικής καθοδήγησης και διαχείρισης της κίνησης.

Το Novalis συνεχώς παρακολουθεί την κίνηση του ασθενούς και του όγκου, ενώ το 6D ρομποτικό κρεβάτι επιτρέπει με απόλυτη ακρίβεια τη στόχευση του όγκου.

Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα του συστήματος Novalis σε σχέση με άλλα μηχανήματα ακτινοχειρουργικής είναι:

  • Μεγαλύτερη ταχύτητα
  • Ακτινοβόληση μεγαλύτερων όγκων
  • Δυνατότητα πολλαπλών συνεδριών

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates