Υψηλή ακρίβεια στη στόχευση για την αντιμετώπιση των όγκων

slider4img_thumbs.jpg

Η Τρισδιάστατη Σύμμορφη Ακτινοθεραπεία είναι μια τεχνική στην οποία για το σχεδιασμό του πλάνου θεραπείας χρησιμοποιούνται τρισδιάστατες εικόνες από αξονική τομογραφία, με αποτέλεσμα τα πεδία ακτινοβόλησης να διαμορφώνονται με βάση το ακριβές σχήμα του όγκου - στόχου και έτσι, να αυξάνεται η ακρίβεια στη στόχευση της νόσου και να μειώνεται η δόση στους πέριξ υγιείς ιστούς.

slider4img.jpg 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates