Προηγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπιση των όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος

001_thumb.jpg

Η ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (Intensity Modulated Radiotherapy – IMRT) αποτελεί έναν προηγμένο τύπο ακτινοβολίας υψηλής ακρίβειας και στόχευσης. Πρόκειται για την επόμενη γενιά της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3D-CRT).

Η IMRT (Εικόνα 1) βελτιώνει τη δυνατότητα προσαρμογής των υψηλών δόσεων της ακτινοβολίας στο σχήμα του όγκου (πράσινες και κόκκινες περιοχές) και με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει την ελάττωση της δόσης που λαμβάνουν οι φυσιολογικοί ιστοί και οι ευαίσθητες δομές (μπλε περιοχές).

Συγκεκριμένα, η IMRT επιτρέπει στους ακτινοθεραπευτές ογκολόγους να χορηγήσουν επαρκείς δόσεις σε όγκους που βρίσκονται πολύ κοντά σε κρίσιμες δομές του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως τα οπτικά νεύρα και το οπτικό χίασμα, το στέλεχος κ.α. Χωρίς την IMRT αυτοί οι όγκοι δεν θα μπορούσαν να λάβουν την απαραίτητη δόση ακτινοβολίας, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα ίασης.

ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (SRS) ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΕΠΕΙΑ (SRT)
Μη επεμβατικές τεχνικές ακτινοθεραπείας που στοχεύουν στη θεραπεία όγκων και λειτουργικών βλαβών του εγκεφάλου

Οι SRS και SRT έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

 1. Πολύ μεγάλη ακρίβεια (1 έως 2 χιλιοστά).

 2. Πολύ μεγάλη συμμορφία με απότομη πτώση της δόσης στην περιφέρεια του όγκου - στόχου με αποτέλεσμα την ελάχιστη δυνατή ακτινοβόληση των γειτονικών φυσιολογικών ιστών.

 3. Χορήγηση πολύ μεγάλης ημερήσιας δόσης ακτινοβολίας με ολοκλήρωση της θεραπείας σε 1 έως 5 συνεδρίες (Stereotactic Radiosurgery - SRS). Η Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία είναι μια σημαντική εναλλακτική του επεμβατικού χειρουργείου, ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ή σε περιπτώσεις μη χειρουργήσιμων όγκων και ενδοκρανιακών ανωμαλιών.

Οι κυριότερες ενδείξεις της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας είναι:

1. Καλοήθης και κακοήθης  όγκοι εγκεφάλου:

 • Πρωτοπαθείς κακοήθης όγκοι εγκεφάλου
 • Εγκεφαλικές μεταστάσεις,
 • Ακουστικό νευρίνωμα
 • Μηνιγγίωμα
 • Αδένωμα υπόφυσης (υποτροπή ή υπολειμματικό)
 • Οφθαλμικοί όγκοι
 • Όγκοι της βάσης του κρανίου
 • Αιμαγγειώματα
 • Κρανιοφαρυγγιώματα

2. Αγγειακές ανωμαλίες:

 • Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες

3. Λειτουργικές ανωμαλίες:

 • Νευραλγία τριδύμου
 • Επιληψία
 • Νόσος του Parkinson
 • neuroogkologikh klinikh 5 web

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates