Διαμόρφωσε τις δράσεις μας


Η Κοινότητα Metropolitan Connect καλωσορίζει όλα τα μέλη που επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά και να συνεισφέρουν στην αποστολή και τους στόχους της. Τα μέλη μας είναι η καρδιά της Κοινότητάς μας. Προτάσεις, ιδέες και δράσεις που προτείνονται από τα μέλη μας είναι ευπρόσδεκτες και θα μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας στους επόμενους μήνες.

  • Εδώ μπορείς να προτείνεις μια ιδέα ή μια ενέργεια και να μας βοηθήσεις να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα δράσης μας
  • Εδώ μπορείς να προτείνεις μια δράση που θα διοργανώσεις στον χώρο της δραστηριότητας σου και για την οποία χρειάζεσαι την υποστήριξη μας 

Η επιτυχία μας είναι ευθέως ανάλογη του αριθμού των μελών της κοινότητας και του βαθμού ενεργοποίησής τους. Σε κάθε σελίδα του website της κοινότητας υπάρχει η δυνατότητα σε όλα τα μέλη να χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς λογαριασμούς στα social media ώστε να ενημερώσουν, προσκαλέσουν και κινητοποιήσουν τους φίλους τους να έρθουν στην κοινότητά μας και να συμμετάσχουν στις δράσεις μας. Ανάλογες ευκαιρίες για επικοινωνία μέσω των social media θα είναι διαθέσιμες για κάθε επί μέρους δράση της κοινότητας.

  • Εδώ μπορείς να μοιραστείς το μήνυμα της κοινότητας μας με τους φίλους σου σε διάφορα social media
  • Εδώ μπορείς να προσθέσεις την δική σου δημόσια υποστήριξη στην αντίστοιχη σελίδα των υποστηρικτών της κοινότητα μας.   

 


connect

get updates