Τι Συμπτώματα Παρουσιάζει το Γλαύκωμα; (Άρθρο)

Δυστυχώς, το γλαύκωμα είναι μία πολύ ύπουλη ασθένεια, διότι τις περισσότερες φορές δεν δίνει κανένα προειδοποιητικό σύμπτωμα.

Η αυξημένη πίεση καταστρέφει σιγά-σιγά το οπτικό νεύρο, χωρίς να επηρεάζει αρχικά την οπτική οξύτητα. Το γλαύκωμα ανακαλύπτεται είτε όταν η πάθηση φτάσει στο τελικό στάδιο και επέλθει μείωση της κεντρικής όρασης, είτε διαγιγνώσκεται τυχαία κατά τη διάρκεια οφθαλμολογικής εξέτασης. Και εδώ θα πρέπει να τονιστεί η σημασία του προληπτικού οφθαλμολογικού ελέγχου. Στο οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας υπάρχει έντονος πόνος, μείωση όρασης και τάση προς εμετό. Η ενδοφθάλμια πίεση θα πρέπει να ελέγχεται σε όλα τα άτομα μετά τα σαράντα και ειδικότερα στα άτομα με οικογενειακό ιστορικό, μετά τα τριάντα πέντε.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates