Κληρονομείται το Γλαύκωμα; (Άρθρο)

Οι πρώτου βαθμού συγγενείς ατόμων με γλαύκωμα έχουν εξαπλάσια πιθανότητα να παρουσιάσουν και αυτοί την ίδια πάθηση, σε σύγκριση με άλλους που δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό.

Τα τελευταία χρόνια, με την αποκρυπτογράφηση του γενετικού κώδικα, έχουν ανακαλυφθεί γονίδια που σχετίζονται με ορισμένες μορφές γλαυκώματος. Στο μέλλον θα υπάρχει κάποιο είδος εξέτασης που θα προκαθορίζει αν κάποιος έχει πιθανότητα ή όχι να παρουσιάσει γλαύκωμα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση του ατόμου για συχνή παρακολούθηση και την έγκαιρη πρόληψη, πριν ή νόσος φθάσει σε προχωρημένο στάδιο. Ήδη, εδώ και μερικά χρόνια έχει παρασκευαστεί τεστ, το οποίο όμως καλύπτει μόνο μερικές σπάνιες μορφές γλαυκώματος.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates