Παρακολούθηση μετά το χειρουργείο του προστάτη

Ο Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής, Βασίλειος Πουλάκης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την παρακολούθηση μετά το χειρουργείο του προστάτη

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates