Εξέταση και χρήση ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας

Η Διευθύντρια Μαγνητικής Τομογραφίας, Νευροακτινολογίας και Προηγμένης Απεικόνισης, Καλλιόπη Βαράκη, μας εξηγεί για την εξέταση και χρήση της ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates