Ευχαριστώ τους ιατρούς μου

Ήρθα με καρκίνο ορθού και με αγωγή του ιατρού κ. Χριστοδούλου και ακτινοβολίες 3D από τον ιατρό κ. Βρώβα τους οποίους ευχαριστώ πολύ για το τελικό αποτέλεσμα

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates