Ευχαριστώ το νοσηλευτικό προσωπικό

Σε όλες τις περιπτώσεις το ιατρικό επιτελείο και το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν διαθέσιμο και με άψογη συμπεριφορά

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates