Υπάρχουν επιπλοκές με τη μέθοδο της Διαδερμικής Αντικατάστασης Αορτικής Βαλβίδας; (Video)

Διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής Γεώργιος Καραβόλιας εξηγεί εάν υπάρχουν πιθανές επιπλοκές για τους ασθενείς που προχωρούν στην αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας με τη διαδερμική μέθοδο.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates