Μπορώ να έχω επικοινωνία με τους Ιατρούς μέσω της κοινότητας όταν είμαι μέλος;

A:

Οι γιατροί της Κοινότητας Metropolitan Connect προσφέρουν την επιστημονική τους γνώση προκειμένου τα μέλη μας να είναι ενημερωμένα και ευαισθητοποιημένα για ζητήματα Υγείας που τα αφορούν. Οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή διάγνωση δεν επιτρέπεται να δοθεί μέσω της Κοινότητας και στα μέλη της Κοινότητας συνιστούμε να συμβουλεύονται για τέτοια θέματα τον θεράποντα ιατρό τους.  Επιπλέον, οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας για παροχή διάγνωσης ή ιατρικής καθοδήγησης μέσω της πλατφόρμας απαγορεύεται και ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα διαγραφής της συγκεκριμένης επικοινωνίας ή ακόμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του μέλους και διαγραφής του μέλους. 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates