Η σπουδαιότητα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος στη διάγνωση (Άρθρο)

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του μυός (μυοκαρδίου) της παλλόμενης καρδιάς στην πορεία του χρόνου.

Το ΗΚΓ είναι σπουδαίο εργαλείο στη διάγνωση νεαρών ασυμπτωματικών ή ολιγοσυμπτωματικών ατόμων που πάσχουν από κληρονομικά νοσήματα.

Η ηλεκτρική δραστηριότητα του μυοκαρδίου καταγράφεται μέσω του ηλεκτροκαρδιογράφου σε ειδικό χαρτί ή σε οθόνη με τη μορφή χαρακτηριστικών καμπυλών, των επαρμάτων του ΗΚΓ.Η ανάπτυξη του ΗΚΓ έγινε από τον Γουίλεμ Αϊντχόβεν (willem Einthoven) το 1893 και γι' αυτό, το 1924 του απονεμήθηκε το Νόμπελ της Ιατρικής.

Η ονομασία «ηλεκτροκαρδιογράφημα» προέρχεται από την ελληνιοκλή γλώσσα: Ήλεκτρο = ηλεκτρική δραστηριότητα, Κάρδιο = καρδιά και Γράφημα = καταγραφή. Η λήψη του ΗΚΓ γίνεται με την τοποθέτηση ηλεκτροδίων στο δέρμα του εξεταζόμενου, σε σημεία γύρω από τη θέση της καρδιάς. Είναι μία εξέταση ανώδυνη και απολύτως ακίνδυνη. Παρά τα χρόνια που πέρασαν και την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεχνικών στην Καρδιολογία, το ΗΚΓ δεν εγήρανσε, δεν έχασε την αξία του και δε νοείται καρδιολογική εξέταση χωρίς αυτό.Το ΗΚΓ αποτελείται από καμπύλες, τα επάρματα. Το έπαρμα P είναι το αποτέλεσμα της ηλεκτρικής δραστηριότητας των κόλπων της καρδιάς και τα συμπλέγματα των επαρμάτων QRS και Τ είναι το αποτέλεσμα της ηλεκτρικής δραστηριότητας των κοιλιών της καρδιάς.Το ΗΚΓ είναι σπουδαίο διαγνωστικό εργαλείο στην αποκάλυψη παθήσεων της καρδιάς και διενεργείται μετά από τη λήψη του ιστορικού και την κλινική εξέταση του ατόμου με πιθανή καρδιοπάθεια.Για τις καρδιακές αρρυθμίες το ΗΚΓ είναι το κύριο μέσο διάγνωσης. Με το ΗΚΓ διαπιστώνεται και διευκρινίζεται το είδος και η βαρύτητα της αρρυθμίας και κατόπιν επιλέγεται ο τρόπος αντιμετώπισής της

 Το ΗΚΓ στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αποτελεί σπουδαιότατο και το συχνότερα χρησιμοποιούμενο διαγνωστικό μέσο.

Το ΗΚΓ θα υποδείξει τη θεραπεία, από την απλούστερη, π.χ. με τη χορήγηση ενός φαρμάκου, μέχρι την πολυπλοκότερη, με την τοποθέτηση βηματοδότη ή εμφυτεύσιμου απινιδωτή. Βεβαίως το απλό κλασικό ΗΚΓ έχει εξελιχθεί και σήμερα μπορούμε, με απλές και εύχρηστες ηλεκτροκαρδιογραφικές συσκευές (Holter) να καταγράψουμε ΗΚΓ διάρκειας 24,48 ή και περισσοτέρων ωρών. Επίσης μελετάμε το μηχανισμό της δημιουργίας μιας αρρυθμίας, πάντοτε ηλεκτροκαρδιογραφικά, τοποθετώντας ηλεκτρόδια εντός της καρδιάς. Η μελέτη των καρδιακών αρρυθμιών με τον τρόπο αυτό αποτελεί τη λεγόμενη ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Το έμφραγμα της καρδιάς απεικονίζεται χαρακτηριστικά στο ΗΚΓ στην οξεία φάση του, ενώ αναγνωρίζονται στο ΗΚΓ και εμφράγματα που είχαν επισυμβεί στο παρελθόν. Με το ΗΚΓ θα καθορισθεί η ενδεικνυόμενη θεραπεία του εμφράγματος στην οξεία φάση του. Βάσει της εικόνας του ΗΚΓ θα επιλεγεί ή όχι η άμεση επεμβατική αντιμετώπιση του ασθενή, δηλαδή η άμεση διενέργεια στεφανιογραφίας και η διενέργεια αγγειοπλαστικής στο σημείο της βλάβης που προκάλεσε το έμφραγμα. Με την επεμβατική θεραπεία η νοσοκομειακή θνητότητα του οξέος εμφράγματος μειώθηκε σημαντικά και η απώτερη πρόγνωσή του, η μετά τη νοσοκομειακή περίοδο νοσηλεία, είναι πολύ καλύτερηΤο ΗΚΓ στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου και στις άλλες, εκτός από το έμφραγμα, μορφές της, αποτελεί σπουδαιότατο και το συχνότερα χρησιμοποιούμενο διαγνωστικό μέσο. Οι ειδικές και χαρακτηριστικές παθολογικές αλλαγές του ΗΚΓ στη στεφανιαία νόσο εμφανίζονται κυρίως στα άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα, όπως πόνο στο θώρακα, εύκολη κόπωση, ζάλη, συγκοπτικά επεισόδια κ.ά. Το ΗΚΓ που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της άσκησης (ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασία κοπώσεως) θα αποκαλύψει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ασυμπτωματικά άτομα που πάσχουν από στεφανιαία νόσο. Το ΗΚΓ είναι σπουδαίο εργαλείο στη διάγνωση νεαρών ασυμπτωματικών ή ολιγοσυμπτωματικών ατόμων που πάσχουν από κληρονομικά νοσήματα, όπως οι μυοκαρδιοπάθειες, που προδιαθέτουν σε κακοήθεις αρρυθμίες (κοιλιακή ταχυκαρδία και κοιλιακή μαρμαρυγή) και προκαλούν αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Έμμεσα, το ΗΚΓ μπορεί να διαγνώσει άτομα με υπέρταση καταγράφοντας την υπερτροφία της καρδιάς που προκαλεί η υπέρταση. Οι μυοκαρδίτιδες, οι περικαρδίτιδες, πολλές παθήσεις των πνευμόνων, παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα, διαταραχές των ηλεκτρολυτών και άλλες παθολογικές καταστάσεις αφήνουν άμεσα ή έμμεσα σημάδια στο ΗΚΓ και γιαυτό το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο των καρδιολόγων και όχι μόνο.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates