Οι ελάχιστα παρεμβατικές μέθοδοι στις διαταραχές Κροταφογναθικής Διάρθρωσης (Video)

Ο Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας μιλά για τις εξελίξεις στο τομέα της ελάχιστα παρεμβατικής κροταφογναθικής χειρουργικής τα τελευταία χρόνια.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates