Ο ρόλος της ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής (Video)

Ο Διευθυντής Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, Δρ. Αναστάσιος Μυλωνάς, μας μιλά για το ρόλο της ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής στην αντιμετώπιση των διαταραχών κροταφογναθικής διάρθρωσης.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates