Μπορώ να κάνω εγγραφή ως μέλος ανεξάρτητα από την ηλικία μου;

A:

Τα μέλη της Κοινότητας Metropolitan Connect θα πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών. 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates