Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (Video)

Ο Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής και Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής Παντελής Α. Παπαδόπουλος, μας μιλά για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates