ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

 Screen_Shot_2017-06-22_at_11.04.25_AM.png

Στις 16.06.2017 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Μetropolitan Hospital, εμφύτευση διακαθετηριακής προσθετικής αορτικής βαλβίδας.

Στις 16.06.2017 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Μetropolitan Hospital, εμφύτευση διακαθετηριακής προσθετικής αορτικής βαλβίδας από την ανιούσα αορτή με χρήση μικρής στερνοτομής. Η επιλογή της μεθόδου η οποία γίνεται σε ελάχιστα κέντρα του κόσμου, έγινε διότι στην ασθενή δεν ήταν δυνατή η τοποθέτηση της βαλβίδος διά μέσου της κλασικής μεθόδου από την μηριαία αρτηρία. 
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία της καρδιοχειρουργικής ομάδας του καρδιοχειρουργού κ. Παναγιώτου Ματθαίου και την ομάδα της επεμβατικής καρδιολογίας του κ. Καραβόλια Γεώργιου και την καρδιοαναισθησιολόγο κ. Οικονομίδου Στέλλα.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates