Η διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα (Video)

Ο Θωρακοχειρουργός Εμμανουήλ Γεωργιαννάκης, μας εξηγεί τη διαδικασία διάγνωσης και αντιμετώπισης του καρκίνου του πνεύμονα.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates