Διαβητικό Πόδι: Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Ο Διευθυντής Αγγειοχειρουργός, Φώτιος Μαρκάτης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για το Διαβητικό Πόδι, την Διάγνωση και την Αντιμετώπισή του

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates