Οι εξελίξεις της ρομποτικής χειρουργικής και το ουροποιητικό

 

Ο Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής, Βασίλειος Πουλάκης, μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις εξελίξεις της ρομποτικής χειρουργικής και το ουροποιητικό

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates