Συμβατική Ακτινοθεραπεία vs Μερική Ακτινοβόληση του Μαστού

Ο Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Δρ Αθανάσιος Ι. Δημόπουλος μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη συμβατική Ακτινοθεραπεία  σε σχέση με την Μερική Ακτινοβόληση του Μαστού

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect

get updates